Je eigen huis in de gevangenis

Projectdatum
01-10-2018
Tuin van Noord en Stepforward
Terug

Je eigen huis in de gevangenis

Het voormalige gevangeniscomplex aan de Noordsingel krijgt een nieuwe bestemming! Waar voorheen gedetineerden hun tijd uitzaten en cipiers met de scepter zwaaiden, wordt gewerkt aan een compleet nieuw stukje Rotterdam. De indrukwekkende justitiële gebouwen worden getransformeerd tot een groen en open leefgebied. Een heerlijke plek waar je kunt wonen, werken en ontspannen. Het project, dat de naam ‘Tuin van Noord’ draagt, biedt ruimte aan de toekomst van Rotterdam. Van starters op de woningmarkt tot jonge gezinnen, ondernemers en horeca-exploitanten.

Het markante gevangeniscomplex behoort tot een van de oudste justitiële instituten van Nederland. Het gebouw heeft een bijzondere ‘ster’ vorm, met vier cellenvleugels, een administratievleugel en centrale negenkantige kern. In totaal beschikt de gevangenis over maar liefst 340 cellen, verdeeld over o.a. de vleugels en het huis van bewaring. Daarnaast omvat het plangebied een Gerechtsgebouw en Notarieel archief. Deze laatste twee gelden als Rijksmonument. De complete herontwikkeling is in handen van HD Groep. BAM Wonen realiseert momenteel de eerste fase van het project.

Verbouw en nieuwbouw

Voorop in het projectontwerp stond dat het monumentale en cultuurhistorische karakter moest worden behouden. Verbouw en nieuwbouw zullen hier dan ook samen komen. Daarnaast krijgt de buitenruimte een nieuwe functie als openbare buurttuin. Zo kan ook de omgeving genieten van dit bijzondere stukje Rotterdam en draagt het bij aan de verbetering van de leefbaarheid van het Oude Noorden. Behalve wonen gaat Tuin van Noord ook tal van andere publieke en maatschappelijke functies herbergen. Het Gerechtsgebouw behoudt zijn grandeur en wordt gebruikt als bedrijfsverzamelgebouw op basis van de bestaande indeling. In het Notarieel Archief komt een culinair concept en de kapel krijgt tevens een woonfunctie.

Bijdrage aan de bodem

Stepforward was in dit project verantwoordelijk voor de algemene projectleiding rondom de bodemsanering. Hierin is intensief samengewerkt met advies- en ingenieursbureau RPS. Het betreft hier een breed pakket aan (sanerings-) werkzaamheden buiten en binnen de muren van het complex waaronder:

 • Aanvullend bodemonderzoek
 • Opstellen bewonersrapportage
 • Boominspectie
 • Scannen locatie 
 • Onderzoeksvoorstel Zwart Jansstraat
 • Opstellen BUS melding
 • Opstellen tekenmodel
 • RD coördinaten en tekenwerk
 • Inscannen bestaande omgeving in 3D
 • Risico analyse van de werkzaamheden
 • Directie begroting
 • Monitoringsplan omgeving
 • Grondbalans opstellen op basis van 3D metingen

De optimalisatie van de sanering in combinatie met nieuwbouw was hierin van groot belang. Ook na afronding van deze werkzaamheden vervult Stepforward een adviserende rol op het gebied van bodem en milieu. Zo is onlangs de boom die in de Vrouwenvleugel van het complex stond, nog onderzocht door een bomendokter. Een enerverend en uniek project om een bijdrage aan te mogen leveren!