Rooskleurige toekomst voor een oude gasfabriek

Projectdatum
25-01-2019
Categorie
Begeleiding
Gasfabriek Rotterdam Stepforward
Terug

Rooskleurige toekomst voor een oude gasfabriek

De Noordsingel gevangenis in Rotterdam is bij veel stadsbewoners wel bekend. Het feit dat hier vroeger een gasfabriek actief is geweest, zorgt voor wat meer verbazing. Hier was dan ook al heel lang niets meer van terug te zien in het straatbeeld, maar zorgde wel degelijk voor bodemproblematiek. In samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf en Heijmans werd onlangs de sanering afgerond. De grond mag dan ook weer geschikt worden genoemd. Klaar voor een létterlijk rooskleurige toekomst, want een deel van de gemeenschappelijke tuin voor omwonenden zal hier gevestigd worden.

De bewoners van de naastgelegen appartementen en woningen zijn blij. In plaats van een braakliggend terrein, kijken ze nu uit op een keurig aangelegde tuin met parkeerplaatsen. Opdrachtgever van dit project is het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), de vastgoedorganisatie van de Nederlandse Rijksoverheid. Stepforward ondersteunt het RVB regelmatig met vergelijkbare complexe bodemverontreinigingssituaties. Naast de aanwezige verontreiniging was in dit project tevens de communicatie naar omwonenden heel belangrijk. Ook mochten we een marktanalyse met betrekking tot de afkoop van restrisico’s uitvoeren.

 

Omvangrijke grondwaterverontreiniging
Het terrein is, zoals gebruikelijk bij een voormalige gasfabriek, verontreinigd met veel teer. Een omvangrijke grondwaterverontreiniging loopt onder de wijk door en zorgt voor grote verspreidingsrisico’s. Heijmans heeft de bronsanering aangepakt, welke nu volledig is gesaneerd. De grondwaterverontreiniging behoeft langere zorg en aandacht. In de vorm van monitoring zal de pluimverontreiniging langdurig in de gaten moeten worden gehouden om het verdere verspreidingsrisico tegen te gaan.
 

Gevoelige communicatie
Wanneer je met gevoelige zaken zoals een bodemverontreiniging te maken hebt, is een goede en duidelijke communicatie naar betrokkenen essentieel. Zeker de omwonenden van een dergelijke locatie kunnen zich grote zorgen maken over veiligheid, toekomst en risico’s. Stepforward fungeert hierin als een soort ‘smeerolie’ tussen alle stakeholders. In dit geval met name voor omwonenden en de VVE. Samen met Heijmans hebben wij ervoor gezorgd dat de betrokkenen continue op de hoogte werden gehouden van de situatie. Zo is er een uitgebreide presentatie gehouden over de aanpak van de sanering, konden omwonenden altijd contact opnemen bij zorgen of vragen en mocht er mee worden gedacht over de invulling van de tuin.

Marktanalyse monitoring
Stepforward heeft daarnaast in opdracht van het RVB een marktanalyse uitgevoerd met betrekking tot de monitoring. Vanwege de langdurige termijn is het wenselijk dat de restrisico’s af worden gekocht. Echter brengt dit ook weer lastige vraagstukken mee. Welke partijen komen hiervoor in aanmerking? Wie kan de continuïteit garanderen en bereikbaar blijven voor klachten en opmerkingen? Afhankelijk van de eisen van de opdrachtgever kan vervolgens de juiste partij worden gekozen. Wanneer we inzoomen op de verschillende partijen, wordt vaak al snel zichtbaar welke partij het beste past bij de aanwezige vragen en wensen van de locatie. Zo gaat ook deze voormalige gasfabriek een duurzame toekomst tegemoet!