Van chips naar Blossem

Projectdatum
05-11-2020
Categorie
Advies
Blossem Breda
Terug

Van chips naar Blossem

Op de plek waar voorheen de zakken Nibb-it chips van de lopende band rolden, wordt een nieuwe buurt met maar liefst 600 woningen gerealiseerd. Het voormalige terrein van de Nibb-it chipsfabriek in Breda krijgt op deze manier, na jarenlang braak te hebben gelegen, een nieuwe bestemming.

In 2007 werd de locatie, dat in handen was van het Ierse concern Kerry International, gesloten en lang was het de bedoeling hier nieuwe bedrijvigheid te vestigen. Echter was dit gezien de locatie aan de rand van het centrum, niet wenselijk. Met de grote woningbouwopgave die Breda net als vele andere steden in de nabije toekomst tegemoet gaat, was het al snel duidelijk dat de functie van het terrein gewijzigd moest worden in een woonfunctie. Op deze manier wordt de leefbaarheid in het gebied vergroot en wordt tegemoetgekomen aan het doel van de gemeente Breda om wijkontwikkeling te bevorderen op plekken rondom de toegangswegen naar het centrum. Daarnaast wordt met de ontwikkeling van de wijk voor 10 procent bijgedragen aan het plan van de gemeente om 6.000 woningen als harde plancapaciteit toe te voegen in de periode 2018-2022 om zo te voorzien in de huidige en toekomstige woonbehoefte.

Blossem Breda
Met het plan gaan de ontwikkelaars Nederlandse Bouw Unie (NBU) en Maas-Jacobs ervoor zorgen dat wijk Tuinzigt over enkele jaren beschikt over ee nieuwe, autoluwe woonwijk met groen als belangrijkste drager. Het woningaanbod van het project, de toepasselijke naam ‘Blossem’ heeft gekregen, wordt heel divers en krijgt een mix aan koop- en (sociale) huurwoningen. Er worden zowel appartementen als grondgebonden woningen gebouwd.

Stepforward van toegevoegde waarde ontwikkeling Nibbit terrein
Stepforward heeft voor Ontwikkelingscombinatie NBU / Maas-Jacobs B.V. de eerste verkenning van de subsidiemogelijkheden in combinatie met de aanwezige bodemverontreiniging uitgevoerd. De komende tijd zullen wij druk bezig zijn met het daadwerkelijk aanvragen van deze subsidie. Dit is belangrijk omdat dit voor ontwikkelaars en banken een groot verschil kan maken. Zeker op binnenstedelijke locaties waar de kansen voor herontwikkeling aanwezig zijn, maar de aanwezige verontreiniging roet in het eten gooit. Door risico’s weg te nemen en kansen in kaart te brengen, kunnen dit type locaties een oplossing zijn in de immense woningopgave waar gemeentes nu en in de toekomst mee te maken hebben.


Super dat wij met onze expertise een toevoegde waarde hebben kunnen leveren aan de herontwikkeling van dit kansrijke terrein!