Terug
08-02-2019

Wat houdt een bodemverontreiniging nou precies in?

Je hebt er vast wel eens van gehoord en wanneer je dit leest heb je er hoogstwaarschijnlijk ook mee te maken: een bodemverontreiniging. Volgens de encyclopedie is een bodemverontreiniging een term die wordt gebruikt wanneer door toedoen van mensen bepaalde stoffen of materialen in de bodem of het grondwater terecht zijn gekomen die schadelijk zijn voor mens of milieu. Een bodemvervuiling komt vaak aan het licht wanneer je een stuk grond of een woning koopt of een huis laat (ver-) bouwen. Flink schrikken als je hierachter komt! Maar wat houdt een bodemverontreiniging nou precies in?

Oorzaken van bodemverontreiniging
In Nederland zijn zo’n 250.000 locaties ernstig vervuild. Veel van deze verontreinigingen stammen uit het verleden. Op deze plaatsen heeft bijvoorbeeld vroeger een benzinestation, garage, chemische wasserij of gasfabriek gestaan. Ook de landbouwgrond waar vroeger gevaarlijke (inmiddels zelfs verboden) bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt, vallen onder deze categorie. En wat dacht je van ondergrondse olietanks in tuinen? Hier zijn er talloze van te vinden in Nederland. Vaak zijn deze tanks nu opgevuld met zand, maar kunnen vroeger wel gelekt hebben.

Verontreinigingen worden tegenwoordig voornamelijk veroorzaakt door bedrijven, maar ook langdurige stedelijke bewoning heeft invloed op de kwaliteit van de bodem. Daarnaast kan ook door calamiteiten, lekkage van vaten en leidingen, het storten van puin en afval of het morsen van schadelijke stoffen de bodem ernstig vervuild worden. Sommige verontreinigingen zijn met het blote oog zichtbaar zijn. Andere komen pas aan het licht na een bodemonderzoek. Welke maatregelen nodig zijn heeft te maken met de soort verontreiniging en het (toekomstige) gebruik van het terrein.

Is een bodemvervuiling gevaarlijk?
Bij bodemvervuiling gaat het meestal om polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s), vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen, olie en aromaten, zwarte metalen, dioxinen, asbest, bestrijdingsmiddelen of bepaalde anorganische verbindingen, zoals cyaniden. Grote kans dat dit je helemaal niets zegt, maar dat is niet erg. Wanneer je met een vorm van bodemverontreiniging te maken hebt is het altijd raadzaam om contact op te nemen met een adviesbureau. Zij kunnen onderzoeken wat er precies in de bodem zit en welk risico hiermee gepaard gaat.

Risico categorieën 
Bij het beoordelen van een bodemverontreiniging wordt altijd bepaald met welke risico’s je te maken hebt en hoe snel de verontreiniging moet worden opgeruimd. Hierbij wordt rekening gehouden met het humane (menselijke), ecologische en verspreidingsrisico.

Humaan risico 
Een giftige stof is alleen schadelijk als je daar meer van binnenkrijgt dan het lichaam kan verwerken. Door het RIVM zijn maximale waarden bepaald voor stoffen in de bodem die de veiligheid garanderen voor volwassenen en kinderen. Wanneer een te hoge waarde wordt gemeten, zal de locatie direct als spoedeisend worden bestempeld.

Ecologisch risico
Niet alleen mensen, maar ook dieren en planten kunnen schade ondervinden door een bodemverontreiniging. Ook hiervoor zijn veilige waarden vastgesteld. Hierbij is ook rekening gehouden met de omgeving. In een landelijk gebied gelden andere voorwaarden dan een industrieterrein.

Verspreidingsrisico
Er bestaan mobiele en immobiele verontreinigingen. Bij een mobiele verontreiniging bestaat het risico dat het zich verplaatst in de bodem via het grondwater. Dit is een risico voor nabijgelegen gebieden en moet dan ook worden tegengegaan.

Een verontreiniging, wat nu? 
Wanneer je te maken hebt met een bodemprobleem, kun je hier flinke zorgen over hebben. Er komt veel informatie op je af en soms weet je niet meer waar je moet beginnen. Stepforward is gespecialiseerd in verontreinigde locaties. Wij kennen de hele bodemwereld als geen ander en adviseren je graag in de te ondernemen stappen. Als fullservicebureau helpen wij vastzittende situaties vooruit. Je kunt bij ons niet alleen terecht voor advies en begeleiding, maar ook voor het risicodragend overnemen van de sanering of overname en ontwikkeling van de vervuilde locatie. Hiermee kunnen we voor iedere situatie een passende totaaloplossing bieden.

Twijfel niet om contact met ons op te nemen, we kijken met plezier wat we voor jou kunnen betekenen!

 

Alle berichten in Bouw

Meer weten over Stepforward of heb je een vraag?

Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We staan je graag te woord! 

Neem contact met ons op