Terug
30-03-2023

Veranderingen met de invoering van de nieuwe Omgevingswet

Met de invoering van de nieuwe Omgevingswet zijn er veranderingen op komst voor de bodemsaneringspraktijk. Vanaf 1 januari 2024 worden gemeenten namelijk het bevoegd gezag voor historische bodemverontreinigingen (ontstaan vóór 1 januari 1987), terwijl provincies verantwoordelijk blijven voor historische grondwaterverontreinigingen. Onder het overgangsrecht blijft de saneringsplicht voor bestaande spoedlocaties behouden, evenals voor alle saneringsprojecten waarvoor al een saneringsplan is ingediend.

Verontreinigingen worden in de toekomst aangepakt in het kader van lokale ontwikkelingen, wat kan leiden tot verschillen in aanpak per gemeente. Het bestaande toetsingskader en het besluit uniforme saneringen worden vervangen door algemene rijksregels voor het graven en saneren van de bodem, het opslaan van grond en baggerspecie, en het toepassen van grond, baggerspecie en bouwstoffen in of op de bodem.

Een belangrijk aspect wordt het omgevingsplan van gemeenten, waarin spelregels voor bodemonderzoek en saneringsplicht worden uitgewerkt. Het besluit over het evaluatieverslag van een uitgevoerde bodemsanering komt te vervallen, terwijl handhaving eventueel corrigerend kan optreden om een juist eindresultaat te behalen.

Deze wijzigingen brengen nieuwe uitdagingen met zich mee voor gemeenten en bodemspecialisten. Maar we hebben er vertrouwen in dat het gaat zorgen voor een ambitieus bodembeleid en een verbetering van de bodemkwaliteit.

Meer weten over Stepforward of heb je een vraag?

Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We staan je graag te woord! 

Neem contact met ons op