Terug
16-05-2024

De SPUK-regeling bij bodemsanering: wat moet je weten?

Als je met een bodemverontreiniging te maken hebt, komen er veel zaken op je af. Zeker wanneer je een verontreinigde locatie wilt laten saneren. Hier is een nieuwe regeling voor in het leven geroepen. Het traditionele Rijksbudget voor bodemsanering maakt plaats voor een nieuwe benadering - de meerjarige SPUK-regeling. SPUK, een afkorting voor Specifieke Uitkering, is een innovatieve manier waarop gemeenten en provincies financiële ondersteuning kunnen ontvangen voor het uitvoeren van door het Rijk bedacht beleid. Deze regeling biedt een duurzame oplossing voor de financiële behoeften van provincies, gemeenten en andere bevoegde instanties bij het uitvoeren van cruciale bodemonderzoeken en saneringen. Met een jaarlijks budget van meer dan 70 miljoen euro is de SPUK-regeling dé belangrijkste bron van financiering op dit cruciale gebied. Dit opent talloze mogelijkheden voor het realiseren van een schoner en gezonder milieu, en wij kunnen niet wachten om te zien welke innovatieve projecten hieruit zullen voortvloeien!

 

Deadline nadert voor aanvragen meerjarige SPUK-regeling

De klok tikt! Voor 1 juli moeten de eerste aanvragen voor de meerjarige SPUK-regeling binnen zijn. Dit vormt een unieke kans voor provincies, gemeenten en andere bevoegde instanties om de bodemkwaliteit te versterken en onze leefomgeving gezonder te maken. Wij staan uiteraard voor je klaar om je hierin te ondersteunen!  

 

Efficiëntie en effectiviteit staan voorop: van jaarlijkse naar meerjarige regeling

Tot op heden moesten provincies en gemeenten elk jaar een aanvraag indienen om gebruik te kunnen maken van de SPUK-financiering. Dit bracht extra administratieve lasten met zich mee en bemoeilijkte een vlotte uitvoering van werkzaamheden. Om dit te stroomlijnen, hebben we in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de nieuwe meerjarige SPUK-regeling ontwikkeld. Hierdoor kunnen bevoegde instanties gedurende een langere periode financiering aanvragen en plannen smeden voor bodemsanering tot aan het jaar 2030.
 

Een breed scala aan mogelijkheden

De meerjarige SPUK-regeling biedt bevoegde instanties de gelegenheid om financiering aan te vragen voor diverse doeleinden, waaronder:

  • Het voltooien van de sanering van spoedlocaties en locaties waar nog "oude afspraken" voor gelden met het ministerie
  • Onderzoek en aanpak van diffuus verspreid lood, PFAS en andere niet genormeerde stoffen
  • Het toekomstbestendig maken van nazorg

 

Deze SPUK-regeling biedt een uitgebreide reikwijdte voor het verbeteren van de bodemkwaliteit en het beschermen van de volksgezondheid. Wil je meer weten over de regeling en wat wij hierin voor je kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op, we helpen je graag!

 

Meer weten over Stepforward of heb je een vraag?

Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We staan je graag te woord! 

Neem contact met ons op