ACTUEEL NIEUWS

Blijf hier op de hoogte van het laatste nieuws rondom ontwikkelingen in de bodemwereld, de ontwikkelingsbranche en ons bedrijf. Never a dull moment! 

21-04-2023

Maak nu nog gebruik van de Bedrijvenregeling!

Ontwikkelaars, let op! Wil je een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage waarmee een verontreinigde locatie vlot kan worden getrokken? Helaas stopt de regeling omtrent deze bijdrages per 01-01-2024.

10-04-2023

Consortium onderzoekt ontwikkeling IBC locaties

Het is inmiddels wel bekend dat er een groot aantal locaties in Nederland flink verontreinigd zijn. Denk aan gemeentelijke vuilstortlocaties die door heel het land verspreid liggen, maar zo zijn er nog talloze ander voorbeelden te noemen met een permanente verontreiniging. Voor dit type locaties bleek het niet mogelijk om deze volledig te saneren in verband met technische of financiële factoren. Deze verontreinigingen worden met zogenaamde ‘nazorgmaatregelen’, zoals damwanden, grondwateronttrekkingen en/of monitoring, op hun plaats gehouden.

30-03-2023

Veranderingen met de invoering van de nieuwe Omgevingswet

Met de invoering van de nieuwe Omgevingswet zijn er veranderingen op komst voor de bodemsaneringspraktijk. Vanaf 1 januari 2024 worden gemeenten namelijk het bevoegd gezag voor historische bodemverontreinigingen (ontstaan vóór 1 januari 1987), terwijl provincies verantwoordelijk blijven voor historische grondwaterverontreinigingen. 

Met veel plezier werken wij samen met