Terug

Overname beschikking

Het Besluit bodemkwaliteit is in januari 2008 in werking getreden. Het besluit bevat regels voor het toepassen van bouwstoffen, grond en baggerspecie op of in de bodem of in het oppervlaktewater. Het geeft aan hoe milieu hygiënisch moet worden getoetst en wie verantwoordelijk is voor het toezicht op de naleving van het besluit. Een locatie kan met spoed of urgentie moeten worden gesaneerd volgens de beschikking. Een beschikking is een schriftelijk besluit van een overheidsinstantie. Er moet vervolgens een saneringsplan worden opgesteld voor de aanpak van de verontreiniging. Gaat het je al duizelen? Wanneer de situatie dit wenst, kan Stepforward de beschikking overnemen. Dit houdt in dat de volledige verantwoording en risico’s rondom de sanering op naam van ons bedrijf komt te staan. Hierdoor is de locatie voor veel banken weer financierbaar en kun je je weer richten op je dagelijkse bezigheden.

Meer weten over Stepforward of heb je een vraag?

Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We staan je graag te woord! 

Neem contact met ons op