Terug

Optimalisatie bodem tbv ontwikkeling

Bij het toetsen van de ontwikkelpotentie starten wij met een locatiebezoek en deskresearch (o.a. kadastrale recherche, bestemmingsplan, woonvisies, etc.). Hierbij wordt een inventarisatie gemaakt van de verontreinigde locatie welke nodig is om de verdere stappen effectief en efficiënt te doorlopen.

Door vervolgens de stakeholders in beeld te brengen, wordt er getracht een zo volledig mogelijk beeld te verkrijgen van de locatie, zodat er aan de hand van de inventarisatie de juiste afwegingen gemaakt kunnen worden met betrekking tot de toekomstige invulling van de locatie. Aan de hand van de inventarisatie van de locatie en stakeholders wordt duidelijker wat de (on)mogelijkheden zijn ten aanzien van de invulling van de locatie.

Wanneer er één of meerdere kansrijke invullingen zijn, zal een kavelstudie of schetsplan gemaakt worden op basis waarvan de locatie financieel doorgerekend wordt, zodat duidelijk wordt wat de potentiele grondwaarde van de locatie is. Hierbij wordt constant rekening gehouden met de verontreinigingssituatie zodat uiteindelijk voor de meest aantrekkelijke oplossing gekozen kan worden.

Meer weten over Stepforward of heb je een vraag?

Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We staan je graag te woord! 

Neem contact met ons op