Terug

Advisering en begroting sanering

De bodem is een blackbox en wanneer er onduidelijkheid is bij de aanvang van een sanering, dan kunnen de saneringskosten enorm oplopen. Het is van groot belang dat je precies wat er in de bodem zit en met welk type verontreiniging je te maken hebt. Zo kan de beste saneringsoplossing worden bepaald. Er zijn grofweg drie saneringstypen mogelijk: verwijderen, isoleren, monitoren & beheersen van de verontreinigingsbron. Het verwijderen van de grond kan op verschillende manieren. Zo kan de grond worden afgegraven, maar kunnen ook biologische methodes worden gebruikt.

Saneringsmethode
Naast het type verontreiniging en de saneringsmethode speelt het toekomstig gebruik van de locatie een belangrijke rol. Blijft alles zoals het is, wordt er nieuwbouw gepleegd of een gehele herontwikkeling gerealiseerd? Door het toekomstig gebruik en de saneringsmethode integraal op te pakken, kan veel geld en tijd bespaard worden en risico’s geparkeerd.

Vergunningstraject sanering
Het vergunningstraject behoeft bijzondere aandacht evenals de mogelijkheden voor het verkrijgen van subsidie. Tot slot is het betrekken van de juiste saneerders en het inperken van risico’s van grote in vloed op een goede businesscase. Onze jarenlange ervaring binnen de bodem- én ontwikkelwereld en ons grote netwerk zorgen ervoor dat wij je een gedegen advies kunnen geven over de kosten, kansen en risico’s die een sanering met zich mee brengt

Meer weten over Stepforward of heb je een vraag?

Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We staan je graag te woord! 

Neem contact met ons op