Terug

Advisering aanpak bodemsituatie

Wanneer je te maken hebt met een bodemprobleem, komen er veel zaken op je af. Naast de praktische beslissingen die moeten worden genomen, is het vaak een emotioneel proces waar je doorheen gaat. De plek waar je zo lang fijn gewoond hebt en nu onverkoopbaar blijkt. Het bedrijf waar letterlijk bloed, zweet en tranen in zitten. Of het stuk grond dat je ontvangen hebt uit een erfenis. Je belandt in een web van adviesbureaus, notarissen, bodemsaneerders, makelaars en wellicht zelfs ontwikkelaars. Iedereen geeft een advies vanuit z’n eigen discipline, maar jij voelt je er nog niet prettig bij. Je mist het totale plaatje. Of weet gewoon even niet meer waar je moet beginnen.

Welk type verontreiniging?
Betreft het nu een grond-, grondwater- of waterbodem verontreiniging? Zit de verontreiniging ook bij de buren? Wie is dan verantwoordelijk? Wat zijn mijn rechten en plichten? Kortom, heel veel onduidelijkheid. Is de verontreiniging, perceel overschrijdend? Wie is verantwoordelijk?

Van bodemrapport tot subsidiemogelijkheden
Dit is waar Stepforward je kan helpen. Wij beoordelen alle informatie die voor handen is vanuit een integraal oogpunt. Hieruit volgt een helder advies uit waar jij mee verder kunt. Zo bekijken we het bodemrapport uitvoerig, doen we een juiste uitvraag wanneer vervolgonderzoek noodzakelijk blijkt, checken we de subsidiemogelijkheden en de financierbaarheid van de grond. Uiteindelijk gaat het om de oplossing waar jij als klant het beste bij gebaat bent. Mede dankzij ons grote netwerk beschikken wij over alle knowhow die nodig is om jou verder te helpen.

Bodemproblemen en vervolgproces
Onze bodem is op veel meer plekken verontreinigd dan we denken. Denk maar eens aan oude bedrijfsterreinen en tankstations, maar ook binnenstedelijke (her-) ontwikkelingsgebieden. Deze locaties kunnen een ernstige saneringsplicht hebben, waardoor snelle actie gewenst is. Er mag immers geen gevaar ontstaan voor mens en milieu. Wanneer de bodem van jouw perceel verontreinigd blijkt te zijn, kan dit veel onzekerheid met zich meebrengen. Het is lastige, niet zichtbare materie en de aanpak is afhankelijk van het type verontreiniging. En dan zijn er nog de talloze procedures voor meldingen en onderzoek. Stepforward is gespecialiseerd in bodemproblemen en wijst jou de weg in de wereld van onderzoeken, saneringen, BUS-meldingen en subsidies. Wanneer er nog onderzoek moet plaatsvinden zorgen wij voor de uitvoering hiervan, waarbij de juiste uitvraag van belang is voor het vervolgproces.

Noodzakelijke processen
Wanneer reeds een bodemonderzoek heeft plaats gevonden, kunnen wij deze voor je beoordelen en gedegen advies geven op het gebied van vervolgstappen. We stemmen alle noodzakelijk processen met elkaar af, zodat er geen zaken vergeten worden of zelfs dubbel worden gedaan. Denk aan: geschikte saneringstechnieken, subsidieaanvragen, onderzoek, sloop, risicoreductie en toekomstige (her-) ontwikkeling.

Meer weten over Stepforward of heb je een vraag?

Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We staan je graag te woord! 

Neem contact met ons op